โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

คุณธรรม 4 ประการ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1. การรักษาความสัตย์  ความจริงใจต่อตนเอง  ที่จะประพฤติปฎิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม

2. การรู้จักข่มใจ  ฝึกตนเอง  ให้ประพฤติปฎิบัติ  อยู่ใน  ความสัตย์  ความดี

3. การอดทน  อดกลั้น  อดออม  ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์  สุจริต  ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด

4. การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์  ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วน

   ใหญ่ของบ้านเมือง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: