โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

This gallery contains 14 photos.

%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%a7

 

 

ขอให้ลูกศิษย์ของครูทุกคนเป็นคนดี  ความกัตญญููเป็นเครื่องหมายของคนดี

กัตญญูต่อพ่อแม่ ต่อครูอาจารย์ ต่อเพื่อน ต่อญาติ ต่อทุกคน ต่อแผ่นดิน ฯลฯ

 

 

ทบทวนก่อนสอบนะคะ

เซต

ให้นักเรียนชั้น ม.4/7 และ ม.4/8

นำสมุดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค31101

มาส่งในวันพรุ่งนี้ ( 23 พ.ค. 2559 )

ในคาบที่เรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

ห้อง 1734

คำอธิบายรายวิชา-ค31201-59

ให้จดคำอธิบายรายวิชา ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ลงในสมุดแบบฝึกหัด ส่งวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559

ณ ห้องพักครูคณิตศาสตร์ ( ห้อง 1728 )

รางวัลของครู

สู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

ดอกไม้สวย1