โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกรอง 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 12.30 น. – 16.30 น.

Advertisements

https://www.dekhor.net/loadfree-sci-math-chula

https://www.youtube.com/watch?v=N05Hr เล่าสู่หลานฟัง

https://www.youtube.com/watch?v=77RoMaMYetE รวมเพลงพ่อหลวงของแผ่นดินไทย

https://www.youtube.com/watch?v=Yrwk3qFgzD4 พระราชาในนิทาน

 

This gallery contains 14 photos.

%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%a7

 

 

ขอให้ลูกศิษย์ของครูทุกคนเป็นคนดี  ความกัตญญููเป็นเครื่องหมายของคนดี

กัตญญูต่อพ่อแม่ ต่อครูอาจารย์ ต่อเพื่อน ต่อญาติ ต่อทุกคน ต่อแผ่นดิน ฯลฯ

 

 

ทบทวนก่อนสอบนะคะ

เซต